top of page

Te gast: Pieter Clicteur 'Underwater Portraits' 28 NOV - 20 DEC 2015 >> scroll for English version


© Pieter Clicteur

"Portretfotografie is op zich al een boeiend medium, als je het hele verhaal dan nog eens mee neemt onder water, wordt het al helemaal een uitdaging. Pieter toont in deze tentoonstelling een aantal beelden uit zijn recent verschenen boek "heArt" waarvoor hij 61 bekende Vlamingen onder water fotografeerde. Hij beeldde ze af met een replica van een mensenhart om op die manier op kunstzinnige en ludieke wijze orgaandonatie te promoten. Daarnaast exposeert hij een aantal losse werken, telkens van modellen onder water.

Zijn passie voor onderwaterfotografie komt op die manier goed tot zijn recht. Een mens ziet er onder water nu eenmaal anders uit dan men zou verwachten. De gewichtloosheid, het zweverige en ietwat bevreemdende straalt uit de beelden.

www.pieterclicteur.be© Pieter Clicteur

"Portrait photography is a fascinating medium in itself, if you then take the whole story with you under water, it becomes quite a challenge. Pieter shows in this exhibition a number of images from his recently published book" heArt " for which he photographed 61 Flemish, widely known, people underwater. These people were portrayed with a replica of a human heart in order to promote organ donation in an artistic and playful way.

In addition, Pieter exhibits a number of individual works, each of models under water . A person looks different under water than one would expect. The weightlessness, the floating and somewhat alienating emits from the images. www.pieterclicteur.be


bottom of page