Beste iedereen,

Corona heeft de kaarten nog eens goed dooreengeschud.

Ons vorig fotoseizoen in Exposure Value werd abrupt beëindigd, heel jammer voor de tentoonstelling van Yvon Lambert, een klasbak die meer bezoekers verdiende.  De expo ‘Oostende, Gesprekken Aan Zee’  was top niveau.

We zouden er in januari terug invliegen met de tentoonstelling van Hendrik Braet ‘You Can’t Cancel Spring’. Een visuele getuigenis van een vader, de fotograaf zelf, met een opgroeiend kind van acht in coronatijd.

De reeks die Hendrik gemaakt heeft, en waar hij nog steeds aan verder werkt, is bedoeld als positieve boodschap voor een nieuwe wereld vol voorheen onbekende beperkingen.

Samen met Hendrik hebben we beslist om deze tentoonstelling niet te laten doorgaan. Een weloverwogen besluit als men weet dat het samenkomen en ontmoeten van mensen het slechtste plan is in tijden van Corona.

 

We kunnen nu nog niet zeggen wanneer Hendrik Braet zal tentoonstellen bij ons. Dat zullen we nog moeten puzzelen.

In de veronderstelling dat deze situatie niet eindeloos zal duren willen we toch een marge nemen en pas terug starten in september. Dus de tentoonstelling van Yvon Poncelet die gepland was in februari zullen we ook niet laten doorgaan. Op 4 september starten we dan meteen ook samen met het Fotofestival Oostende 2021. De voorbereidingen zijn nog volop bezig. Toelichting volgt op onze website en social media (Facebook & Instagram) en ook via Toerisme Oostende en UIT kanalen wanneer de voorbereidingen rond zijn.

Hou het veilig en tot in september!

Groetjes, Kristien en Yvon

Hello!

Corona has shuffled the cards well.
Our last photo season in Exposure Value came to an abrupt end, which was a pity for the exhibition of Yvon Lambert, he earned a lot more visitors. The exhibition "Oostende, Gesprekken Aan Zee" was top level.
We would restart in January with the Hendrik Braet exhibition "You Can't Cancel Spring". A visual testimony of a father, the photographer himself, with an eight-year-old daughter growing up in corona time.
The series that Hendrik has made, and which he is still working on, is intended as a positive message for a new world full of previously unknown limitations.

Together with Hendrik we have decided not to let this exhibition take place. A deliberate decision when you know that getting together and meeting people is the worst plan in times of Corona. We cannot yet say when Hendrik Braet will exhibit with us. We will still have to puzzle that out.

Assuming that this situation will not last indefinitely, we want to take a margin and start again on  September 4th. So we won't let the Yvon Poncelet exhibition take place in February either. In September we will immediately start together with the Ostend 2021 Photo Festival. Preparations are still in full swing. Information will follow on our website (www.yvon.be) and social media (Facebook & Instagram) and also via Tourism Ostend and UIT channels when the preparations are complete.

Take care and see you in september!

Regards, Kristien & Yvon

© 2017 by Exposure Value. Proudly created with Wix.com