top of page

'Winterreise' van Paul Bulteel in Exposure Value. 16 NOV - 22 DEC 2019 >> scroll for English version

© Paul Bulteel


De tentoonstelling van Paul Bulteel was ingetogen: ‘Fotografie met een emotionele intensiteit’. Beelden die in hun eenvoud hun sterkte vinden. ‘Winterreise’ refereert naar de liederencyclus van Franz Schubert op de tekst van Wilhelm Müller.

Fremd bin ich eingezogen, Fremd zieh’ ich wieder aus A stranger I arrived, a stranger I depart En étranger je suis venu, en étranger m’en suis allé Als vreemdeling gekomen, als vreemdeling gegaan Paul Bulteel: “Winterreise” is een fotografische reis van het gemoed. Een reis doorheen een afwisseling van landschappen, interieurs, stillevens. Een reis in getemperd licht en kleur. Een reis die uitnodigt tot verstilling en tot beschouwing. Zoals de luisteraar naar de liederen, wordt de kijker uitgenodigd om zelf invulling te geven: niet alleen tristesse en melancholie maar ook stilte, hoop, troost? Het zijn beelden met een grote gelaagdheid die perfect tot hun recht kwamen in de intieme sfeer van de tentoonstellingsruimte. Het was langzaam genieten. Geen noot teveel, alle beelden even interessant, een stil spektakel.


"Winterreise" refers to Franz Schubert's song cycle on the lyrics by Wilhelm Müller.


Fremd bin ich einzogen, Fremd Zieh ’ich wieder aus


A stranger I arrived, a stranger I depart


Paul Bulteel: “Winterreise” is a photographic journey of the mind. A journey through a variety of landscapes, interiors, still lifes. A journey in subdued light and color. A journey that invites tranquility and contemplation. Like the listener to the songs, the viewer is invited to give their own

The intimate atmosphere of the exhibition space setted off the images to advantage Not a single note too much, all images equally interesting, a silent spectacle.

bottom of page