top of page

Te gast in Exposure Value: Dirk Du Chau met 'Blue Mind'. 22 SEP - 28 OKT 2018 >> scroll for English


Een tentoonstelling over de zee . De zee die merkelijk een invloed heeft op onze gemoedstoestand. Dit fenomeen wordt ook wel ‘Blue Mind’ genoemd. Daar worden wetenschappelijke studies rond gevoerd. Tineke Seys (VLIZ) heeft dit fenomeen onderzocht. Haar artikel ‘Blue Mind’ was voor Dirk Du Chau een trigger om deze reeks uit te werken.

Blue Mind is een reeks waarin Dirk Du Chau ongeënsceneerd momenten ‘steelt’. Momenten die hij zich heeft toegeëigend sedert 2016. Die gaan van De Panne tot in Het Zwin. Maar vooral in Oostende heeft het “Blue Mind lot” hem gebracht . De beelden zijn stuk voor stuk aparte universums, een verzameling van kleine en grote verhalen. Ingetogen en tegelijkertijd sterk vormgegeven.

“Zie hoe de mens ‘profiteert’ van de zee, hoe de zee een positieve rol kan spelen in het leven van de mens die haar opzoekt. “


This exhibition was about the sea. The sea that has a significant influence on our state of mind. This phenomenon is also called "Blue Mind". Scientific studies are conducted on this. Tineke Seys (VLIZ) has investigated this phenomenon. Her article "Blue Mind" was a trigger for Dirk Du Chau to develop this series. Blue Mind is a series in which Dirk Du Chau "steals" moments in an unstaged manner. The pictures were taken go between De Panne and Het Zwin. Mainly in Ostend. His images are all separate universes, a collection of small and large stories. Modest and at the same time strongly designed. “See how man" benefits "from the sea, how the sea can play a positive role in the life of the person who visits it.“

www.dirkduchau.be

bottom of page