top of page

Kristin Van den Eede 'There's a Limit to the Dark' 18 FEB-26 MRT '17 >> scroll for English version


Na een aantal verkennende jaren als straatfotograaf heeft Kristin Van den Eede uit Gent de richting gevonden die ze uit wil. In haar reeks ‘There’s a Limit To the Dark’ heeft de studente van de Sint-Lucasacademie haar aandacht verschoven van het daglicht naar de avond en nacht en gaat ze op zoek naar contrastrijke taferelen bij het kunstmatig bijlichten van de duisternis. In een specifiek kleurenpallet maakt ze donkere poëzie. Als een mix tussen zwarte magie en evocatieve emotie.

www.kristinvandeneede.com

After several exploratory years as a street photographer, Kristin Van den Eede from Ghent has found the direction she wants to take. In her series "There is a Limit To the Dark", the student of the Sint-Lucas Academy has shifted her attention from daylight to the evening and night and goes in search of contrasting scenes in the artificial lighting of the darkness. She makes dark poetry in a specific color palette. As a mix between black magic and evocative emotion.

www.kristinvandeneede.com


bottom of page