top of page

Te gast in Exposure Value: Filip Claessens 'Aangespoeld' 07 JAN - 12 FEB 2017 >> scroll for English
In de tentoonstelling 'Aangespoeld' belicht fotograaf Filip Claessens (°1978) drie aspecten van hetzelfde thema. Een mens kan op veel verschillende manieren aanspoelen. Denk aan iemand die zijn land ontvlucht en elders een nieuw leven moet zien op te bouwen. Denk aan daklozen die stranden in de marge van de samenleving. Maar denk ook aan de pendelaar die wacht op een trein die al dan niet zal komen. Aan een toevallige passant. Draai het plaatje tot slot om en denk aan de fotograaf die waar ook ter wereld aanspoelt, observeert, vastlegt. Claessens onderzoekt de verschillende betekenissen van eenzelfde woord, in beelden die vinden, aanklagen, tonen dan wel spiegelen. Hij voert een pleidooi voor echtheid: hij maakt geen foto’s, hij neemt ze. Voor zover fotografie de werkelijkheid kan vatten, is dat wat Filip Claessens doet. Het onbewaakte moment vangen, in een kader plaatsen, de blik erop richten. www.filipclaessens.be


In the exhibition 'Washed Up', photographer Filip Claessens (° 1978) highlights three aspects of the same theme. A person can wash up in many different ways. Think of someone fleeing his country and having to build a new life elsewhere. Think of homeless people stranded on the margins of society. But also think of the commuter waiting for a train that may or may not come. To a casual passer-by. Finally, turn the picture over and think of the photographer who washes up, observes, captures anywhere in the world. Filip Claessens investigates the different meanings of the same word, in images that find, denounce, show or mirror. He makes a plea for authenticity: he doesn't make pictures, he takes them. As far as photography can capture reality, that's what Filip Claessens does. Catching the unguarded moment, placing it in a frame, focusing on it.


bottom of page