top of page

Te gast in Exposure Value: Bruno Vermeersch 'Black Glow' 15 APR - 14 MEI 2017 >> scroll for English


Geen vlugge consumptie van een beeld, maar slow photography. Geen verhaal, maar textuur in zwarte olie, glimmend in het licht. Geen printer of ontwikkelbad, maar een borstel. Honderd jaar fotogeschiedenis in één beeld. In de wereld van de gebanaliseerde selfie, de onmiddellijke toegang tot elk beeld, komen de fotos van deze tentoonstelling tot stand op een heel trage manier. Eerst wordt een digitaal beeld genomen, waarvan een zeer groot negatief wordt gemaakt. Van dit negatief wordt een contactdruk gemaakt. Het beeld wordt verder ontwikkeld door het papier in te wrijven met een borstel verzadigd met oliebevattende zwarte inkt. Daarna moet het beeld één jaar drogen. Van slow photography gesproken.. De beelden vertellen geen specifiek verhaal, dragen geen filosofisch idee uit en hebben geen boodschap. Toch bevatten ze ook een “moment décisif”, namelijk de juiste lichtinval en lichtverdeling op het juiste moment. Licht kan maar schijnen in de duisternis: black glow. Daarmee leunen deze foto’s sterk aan bij de picturalistische beweging van het begin van de 20ste eeuw. Toch is de beeldtaal helemaal anders en hedendaags: honderd jaar fotogeschiedenis in één beeld. tekst Bruno Vermeersch


Not a quick consumption of an image, but slow photography.

Not a story, but texture in black oil, shining in the light.

No printer or developer bath, but a brush.

One hundred years of photo history in one image. In the world of the cheap selfie, the instant access to every image, the photos of this exhibition are created in a very slow way. First a digital image is taken, of which a very large negative is made. A contact print is made from this negative. The image is further developed by rubbing the paper with a brush saturated with oil-containing black ink. After that, the image must dry for one year. Speaking of slow photography ...

The images do not tell a specific story, do not convey a philosophical idea and have no message. Yet they also contain a “moment décisif”, namely the right incidence of light and light distribution at the right time. Light can only shine in the darkness: black glow. These photographs therefore strongly resemble the pictorialist movement of the early 20th century. Yet the visual language is completely different and contemporary: a hundred years of photo history in one image. text Bruno Vermeersch (translated)

bottom of page