top of page

Te gast in Exposure Value: Frédéric Gayer 'Moncton Blizzard' 16 APR - 08 MEI 2016 >> scroll for EN


De Canadees/Franse fotograaf Frédéric Gayer gaat op stap met zijn camera, -30 graden onder nul, geen levende ziel op straat, Hij wordt opgepakt door de politie omdat het te gevaarlijk is maar kan de wetsdienaars overtuigen om verder te werken aan zijn reportage. Hij krijgt nog een kop koffie om zich te verwarmen en gaat de terug de sneeuwstorm in… Moncton Blizzard.

Frédéric Gayer emigreerde in 2012 naar Canada om een nieuw leven op te bouwen. Hij woont er met zijn gezin in Arcadië, in het Noordoosten van Noord-Amerika. Sedert hij die stap heeft genomen zegt hij zelf dat hij eindelijk kan proeven van de vrijheid om te doen wat hij altijd heeft willen doen : fotograferen.

© Frédéric Gayer

The Canadian / French photographer Frédéric Gayer goes out with his camera, -30 degrees below zero, no living soul on the street, He is picked up by the police because it is too dangerous to go outside. He can convince the law enforcement to continue working on his project. He gets a cup of coffee to warm himself and goes back into the snowstorm ... Moncton Blizzard.

Frédéric Gayer emigrated to Canada in 2012 to start a new life. He lives with his family in Arcadia, in the northeast of North America. Since he has taken that step, he himself says he can finally taste the freedom to do what he has always wanted to do: take photographs. © Frédéric Gayer


bottom of page