top of page

Te gast: Gerti Wouters 'Dans der kleine Dingen' 24 OKT - 15 NOV '15 >> scroll for English version


© Gerti Wouters

Fotografie betekent voor Gerti Wouters niet zozeer het registreren van de werkelijkheid maar wel de werkelijkheid naar haar hand zetten. Creëren, ensceneren, modellen in een bepaalde setting plaatsten en met de foto een aparte, wonderlijke, soms mooie, soms mysterieuze wereld tonen. De foto's in de tentoonstelling zijn allemaal geïnspireerd door dans en dansers. Ofwel zijn de modellen danseressen maar werden ze buiten de context van het klassieke ballet geplaatst: aan zee, in een bos, soms lieflijk, soms bedreigd. Ofwel worden ze in de studio of op het podium geïsoleerd. Apart geplaatst zodat ze niet langer deel uitmaken van de choreografie waarin ze meedansen. Op die manier worden kleine dingen uit de grote wereld geplaatst en worden kleine dingen grotere verhalen die de toeschouwer zelf mag bedenken.


For Gerti Wouters, photography does not so much mean registering reality, but rather manipulating reality. Creating, staging, placing models in a certain setting and showing a separate, wonderful, sometimes beautiful, sometimes mysterious world with the photo.

The photos in the exhibition are all inspired by dance and dancers. The models are dancers, but they were placed outside the context of classical ballet: by the sea, in a forest, sometimes lovely, sometimes threatened. Either they are isolated in the studio or on stage. Placed separately so that they are no longer part of the choreography in which they are dancing. In this way, small things from the big world are placed and small things become bigger stories that the spectator can come up with.

© Gerti Wouters


bottom of page