top of page

Te gast: Kaat Pype 'Soon will be Yesterday' 7 FEB - 29 MRT 2015 >> scroll for English version


© Kaat Pype

'Soon will be yesterday' zijn beelden van Kaat Pypes zoon Rover die vaak spontaan, soms met voorbedachte rade ontstaan. Wat de doorslag telkens geeft is een oprecht beeld. Wanneer Kaat de camera opstelt is het telkens hopen dat de connectie tussen hun beiden zich natuurlijk en spontaan manifesteert.

Omdat Rover de camera al zijn hele leven kent, is er een evidentie ontstaan en voelt hij vaak wat komen gaat. Het samen naar een perfect beeld toewerken gebeurt dan ook meestal organisch. Alsof de plaats en het licht mee naar een perfect beeld toewerken.

De beelden die bij het spelen en observeren van haar zoon opkomen worden op een later tijdstip soms in scène gezet. Bij dergelijke beelden is de discrepantie tussen enerzijds de emotie die het beeld bij Kaat oproept en anderzijds de ervaring van het moment datgene wat de beelden voor haar zo waardevol maakt.


'Soon will be yesterday' are images of Kaat Pype's son Rover that often arise spontaneously, sometimes with premeditation. What is decisive every time is a sincere image. When Kaat sets up the camera, it is always hoped that the connection between them manifests itself naturally and spontaneously. Because Rover has known the camera all his life, evidence has emerged and he often feels what to come. Working together towards a perfect image usually happens organically. As if the place and the light work towards a perfect image. The images that arise when her son is playing and she’s observing him, are sometimes staged at a later time. With such images, the discrepancy between the emotion that the image evokes in Kaat on the one hand and the experience of the moment on the other is what makes the images so valuable to her.

www.kaatpype.be

bottom of page